Linux - ubuntu

Linux - ubuntu là chuyên mục mà một thằng coder viết về hệ điều hành hắn yêu thích, chia sẻ mọi thứ hắn biết về ubuntu và linux.